Услуги
Подпишись на рассылку новостей и акций!

Фізіотерапія наприкінці літа

Апаратна косметологія

Фізіотерапія наприкінці літа

Вплив сонця на шкіру не обмежується, на жаль, виключно благотворними ефектами. Сьогодні ретельно вивчаються як позитивні, так і негативні аспекти цього впливу на організм людини. Поки вчені не прийшли до незаперечної думки щодо ідеального сонцезахисного засобу, ми, естетисти, змушені мати справу з наслідками руйнівної дії спекотних літніх днів. Як правило, у цей період клієнти скаржаться на пігментні плями, що виникають на ділянках шкіри, доступних або малозахищених від впливу прямих сонячних променів. До того ж, їх турбує поява значної кількості зморщечок, сухість, «пергаментність» шкіри.

Роботу з клієнтом ми почина­ємо зі звичного діагностич­ного алгоритму, що дозво­ляє уникати поспішних і, можли­во, помилкових висновків. Це -опитування; огляд зон з порушен­ням пігментації за допомогою лам­пи Вуда, а за необхідності ще й гі­стологічне дослідження уражених ділянок шкіри. При опитуванні клієнта важливо з'ясувати не лише якою мірою він піддавався дії пря­мих сонячних променів, а й чи не вживав напередодні або під час сонячних ванн речовин-фотосен-сибілізаторів, а також оральних контрацептивів. Ці засоби підви­щують чутливість шкіри до впливу ультрафіолетових променів, тому у випадку, якщо відмовитись від даних препаратів неможливо, необхідно попередити клієнта про незначну ефективність відбілюю-чих процедур і можливі ускладнен­ня. Оскільки при проведенні про­цедур, спрямованих на руйнування надмірного пігменту, існує ймовір­ність порушення пігментного об­міну в незайманих раніше ділянках шкіри. Отже, відновлення цього обміну, а заразом і відтворення рів­номірного кольору обличчя слід розпочинати тільки після припи­нення прийому фотосенсибілізую­чих речовин і оральних контра­цептивів.

При огляді помітно, що шкіра клі­єнта має нерівномірну пігментацію з жовтуватим відтінком, іноді утво­рюються ділянки з підвищеним вмі­стом пігменту, причому такі ділянки можуть мати різну площу. Шкіра клі­єнта виглядає грубішою і щільні­шою, оскільки внаслідок ушкоджен­ня ультрафіолетом гіаліну, еластину, колагену відбувається щось подібне до «дублення» шкіри. А наявність гу­стої сітки дрібних зморщок лише підтверджує ваш попередній висно­вок - геліодерматоз.

Схематично даний процес можна відобразити у вигляді таких послі­довних етапів:

Опік

стовщення шкіри

ранні зморшки

кератоз

Перед початком реабілітацій­них заходів за наявності у клієнта гіперпігментації необхідно спів­ставити висновки, отримані під час опитування, з клінічними кла­сифікаціями.

Нагадаємо основні моменти ро­бочої класифікації гіпермеланозів за етіологією:

І. Первинні гіпермеланози

1. Вроджені гіпермеланози:

 • Невус пігментний
 • Печінкові плями
 • Лентиго

2.  Спадкові гіпермеланози:

 • Ластовиння
 • Меланізм
 • Лентигіноз спадковий

3.  Набуті обмежені гіпермеланози:

 • Хлоазма
 • Мелазма
 • Лінійна пігментація чола
 • Пігментний навколоротовий дерматоз Брока

II. Вторинні гіпермеланози

1.Постінфекційні меланодермії

2.Постзапальні меланодермії

3.Ятрогенні меланоми

Порушення пігментного обміну внаслідок впливу ультрафіолету на­лежать до первинних набутих.

Далі слід провести огляд шкіри з порушенням пігментації лампою Вуда, що необхідно для вибору раціональної тактики реабілітації після сонячного впливу.

Діагностика у світлі лампи Вуда вирізняє такі типи гіперпігментації:

 • епідермальний (при огляді зона пігментації темнішає)
 • дермальний (при огляді зона пігментації світлішає)
 • змішаний (при огляді зони пігментації спостерігається дисморфія,т тобто виявляються як більші темні, так і світліші ділянки)
 • проміжний (притаманний представникам негроїдної раси).

Якщо ви не дійшли висновку що до даної гіперпігментації, зробити це під силу буде лише гістологічному дослідженню шкіри. Насправді цей метод застосовується досить рідко і, як правило, для виявлення неопластичних процесів у шкірі.

Після діагностики у світлі лампи Вуда стає очевидним, при яких по­рушеннях пігментного обміну пере­вагу слід віддати фізіотерапевтичним методам, а які вимагають агре­сивнішого впливу.

«ПОСТСОНЯЧНА» РЕАБІЛІТАЦІЯ Фізіотерапевтичні методи для «постсонячної» реабілітації засто­совують одночасно з косметологіч­ними засобами. Із цією метою ви­користовуються різні фактори впливу, такі як ультразвукові, магнітолазерні, електричні. їхня пе­ревага полягає в тому, що вони спрямовані на стимуляцію власних сил організму у боротьбі з вини­клою проблемою або для її профі­лактики і не справляють при цьому побічних ефектів. Подібна взаємоприйнятність пояснюється тим, що за своєю сутністю більшість фі­зіотерапевтичних факторів є при­родними для організму.

Згадані нижче ефекти мікрострумової терапії роблять її процеду­рою вибору при лікуванні фотостаріння і відновлення шкіри після агресивного впливу сонячного випромінювання.

Мікрострумова терапія для лі­кування геліодерматозів застосовується з метою впливу на епідерміс і дерму. У результаті відновлюється ] регенераторна функція клітин епідермісу внаслідок утрати ним функціональної можливості утри­мувати вологу. На рівні дерми активується робота фібробластів, синтезується більша кількість глікозаміногліканів, колагену та відбувається активна ферментація колагеназами не функціонального ко­лагену. Також знижується синтез ' меланоцитів і прискорюється де­градація меланіну.

Одним з високоефективних мето­дів є ультразвуковий вплив. Ульт­развук має універсальну лікувальну дію, за якої відбувається механіч­ний мікромасаж клітин і тканин. Енергетичний вплив ультразвуко­вих хвиль на тканини організму з утворенням тепла і фізико-хімічна дія, що вносить зміни у протікання окисно-відновних процесів, у сукуп­ності справляють ефект активізації ферментів із прискоренням розще­плення складних білкових комплексів. Тобто ультразвук можна розгля­дати як своєрідний фізичний каталі­затор біохімічних, біофізичних і фізико-хімічних реакцій і процесів у шкірі.Ультразвуковий метод умо­жливлює упоєднане застосування благотворного впливу фітотера­певтичного фактора і косметологічних засобів, тому що даний фактор «розпушує» гістологічні бар'єри, внаслідок чого циркулюючий у кро­ві засіб здатний у значній кількості проникати всередину шкіри.

Визначальним є той факт, що ультразвук поєднується практично з усіма видами фізіотерапії: електролі куванням, масажем, бальнеотера­пією, лазеро-, КХЧ-терапією та ін­шими варіантами впливу електро­магнітними хвилями, мікрострумовою терапією, водночас посилюю­чи їхню дію. Тому ви завжди зможете підібрати оптимальний для клієн­та комплекс лікування.

Засоби, введені ультразвуком, набувають нового аспекту дії - інфор- маційного, тобто близького до го­меопатичних препаратів. Отже, ультрафонофорез - це не лише фі­зіотерапевтичне лікування, а й своєрідний варіант гомеопатії (зважаючи на те, що вводяться малі дози активних косметологічних засобів, і енергетично посилені дією ультразвуку). Без сумніву, метод ультрафонофорезу буде активно розвиватися і надалі.

Вибір косметологічних засобів залежить від типу шкіри, підданої негативному впливу сонячних про­менів.

Суха шкіра - показані поетапне зволоження, живлення, пом'якшен­ня, ревіталізація, висвітлення.

Жирна шкіра - потребує очи­щення, абсорбції сального секрету, себорегуляції, антисептичної, в'я­жучої дії, звуження пор, усунення блиску, висвітлення.

Чутлива шкіра - необхідні за­спокійлива дія, зволоження, по­м'якшення, живлення, захист, ви­світлення.

Гіперемована шкіра - показані заспокійлива і протизапальна дія,

 

 

 

Рекомендований комплекс 1

Рекомендований комплекс із догляду за шкірою,підданою впливу ультрафіолетових променів

Результати

1.Розгорнута консультація косметолога(огляд,збір анамнезу)

Вибір алгоритму ведення клієнта

2.Експрес-діагностика за методом Накатані.Діагностика лампою Вуда

Призначення фітопрепаратів, БАД, фізіотерапевтичних методів впливу

 

3.Демакіяж із використанням гідро­фільної нейтральної олії або молочка для чутливої шкіри (лужні, мильні засоби не застосовуються навіть при жирному типі шкіри)

 

Очищення шкіри від атмосферного пилу і декоративної косметики, адаптація шкіри клієнта до рук фахівця

 

4.Ультразвуковий пілінг із застосуванням гідратуючого косметичного гелю з гіалуроновою кислотою (до 2%) і вітаміном С

 

Усунення лущення, очищення усть пор, зменшення гіперемії і запалення, вирівню­вання рельєфу та кольору шкіри

 

5.Нанесення концентрованого сметичного засобу (ампули, концентрати) за показанням

Зволоження, зняття гіперемії, відновлення гідроліпідної мантії

 

6.Нанесення моделюючої маски з вмістом водоростей і ультразвуковий фонофорез по ній. Висвітлення локальних ділянок пігментації

Глибоке зволоження, створення відчуття «наповненості» і тонізації шкіри, висвітлен­ня шляхом запобігання порушенню пігментного обміну через депонування висвітлювальних речовин

 

7.Зняття моделюючої маски і нанесення необхідного захисного крему

 

 

Забезпечення утримання вологи й оптимізація захисного барьера шкіри

 

 

Рекомендований комплекс2

Рекомендований комплекс із догляду за шкірою,підданою впливу ультрафіолетових променів

Результати

1.Розгорнута консультація косметолога (огляд, збір анамнезу)

 

Вибір алгоритму ведення клієнта

 

 

2.Експрес-діагностика за методом Накатані.Діагностика лампою Вуда

 

Призначення фітопрепаратів, БАД, фізіоте рапевтичних методів впливу

 

3.Демакіяж із використанням гідрофіль­ної нейтральної олії або молочка для чутливої шкіри (лужні, мильні засоби не застосовуються навітьпри жирному типі шкіри)

Очищення шкіри від атмосферного пилу і декоративної косметики, адаптація шкіри клієнта до рук фахівця

 

4.Процедура глибокої дезінкрустації мікрострумами

 

Відбувається очищення шкіри, видалення негативно заряджених продуктів її життє­діяльності: старого себуму (секрету саль­них залоз), поту, окиснених і насичених жирних кислот, а також добра її підготовка до живлення і відновлення ушкоджених шкірних покривів

 

5.Нанесення концентрованого космето­логічного засобу - косметичного гідра­туючого гелю для мікрострумової терапії. Проведення мікрострумової терапії.

 

Глибоке зволоження завдяки дії соку алое вера і гіалуронової кислоти, підвищення фі­зіологічної активності тканин і одночасне стимулювання процесів клітинного метаболізму

 

 

6.Мікроаніодермія

 

Активне живлення, відбілювання і зво­ложення шкіри

 

7.Зняття моделюючої маски і нанесення захисного крему

Забезпечення утримання вологи й опти-мізація захисного бар'єра шкіри

 

 

 

гармонізація кровонаповнення шкіри, зволоження, висвітлення, захист.

Старіюча шкіра, що втрачає тонус, - потребує зволоження, пом'якшення, живлення, стимуля­ції, тонізації, пластифікації, ви­світлення.

Етапні програми догляду за шкірою:

1.Очищення.

2.Поліпшення текстури, тургору.

3.Збалансоване зволоження.

4. Захист.

Відтепер ваше завдання полягає не тільки в тому, щоб оптимально пі­дібрати косметологічні засоби і ме­тоди, а й забезпечити адекватний домашній догляд.

Як правило, це засоби для актив­ного зволоження і пролонгації от­риманого ефекту, зміцнення захи­сного бар'єра епідермісу. Оскільки ультрафіолетове опромінення у ве­ликих дозах є потужним імуносупресивним фактором, до складу засобів для домашнього догляду мають вхо­дити речовини, що нормалізують імунний статус шкіри.

Косметичні засоби для домаш­нього догляду, як правило, містять:

 • екстракт арніки, що діє заспокій­ливо, сприяє відновленню шкіри, зменшує гіперемію;
 • арахісова олія, збагачена природ­ним антиоксидантом вітаміном Е, а також ненасиченими жирними кислотами і вітаміном £ який бе­ре участь в утворенні оптимально­го захисного зовнішнього бар'єра;
  • алантоїн і Ь-пантенол - зменшу­ють подразнення і гіперемію, пі­двищують стійкість шкіри до по­дразників;
  • ефірні олії - м'яти, шавлії, ялів-ця, розмарину, лимона, лаванди, майорану, гамамеліса, женьшеню та ін.;
  • вітаміни С, Е, А;
  • гіалуронова кислота.

 

ЗАХИСТ ВІД СОНЦЯ

Пошкодження шкіри сонцем має кумулятивний характер, тому перед початком накурортного сезону обов'язково порекомендуйте клієнтам прийом препа-
ратів з вмістом вітамінів і антиоксидантів, як перорально, так і для зовнішнього застосування. До таких профілактичних комплексів мають входити вітаміни А, С, Е, а також селен і цинк.

Фільтри, що їх ви рекомендуватимете можуть бути фізичними та хімічними. Фізичні фотофільтри

SPF

2-5

6-11

12-19

Більше 20

Рівень захисту

Низький захист від ультрафіолету

Середній захист від ультрафіолету

Високий захист від ультрафіолету

Дуже високий захист від ультрафіолету

представлені неорганічними речовинами - мінеральними сполуками, окисом цинку, двоокисом титану. Ці речовини здатні відби­вати і розсіювати ультрафіолетові промені із широким спектром хвиль. У сонцезахи­сних засобах подібні сполуки містяться у ви­гляді мікрочастинок розміром 10-100 нм. Вони не проникають у шкіру, не викли­кають її подразнення, а починають діяти відразу після нанесення. Фізичні фотофільтри ефективні проти обмеженого спек­тра ультрафіолетових променів. Маючи тенденцію до агрегації, нерівномірно роз­поділяються по шкірі. Збиваючись у дрібні грудочки, фізичні фотофільтри можуть спричиняти утворення вугрів, а у деяких випадках вільних радикалів у шкірі.

Для профілактики гіперпігм^нтації вико­ристовують засоби, що зменшують дію на шкіру УФ випромінювання; оскільки воно провокує меланогене^, утворення вільних радикалів.

Найбільшою мірою пігментацію спричи няють промені спектра В з довжиною хвилі 280 -320 нм. Сонцезахисні препарати мі­стять хімічні та фізичні фільтри..

Хімічні фотофільтри завдяки здатності /проникати в шкіру вважаються серед фахівців найефективнішими. До того ж вони во­достійкі і забезпечують захист упродовж тривалого часу. Однак деякі недолі­ки: частіше за фізичні викликають алергічні реакції, а їхня дія розпочинається лише че­рез 15—30 хвилин після нанесення. Тому такі засоби слід наносити завчасно. Від УФ про­менів спектра В захищають парамінобензойна кислота, цинамати, саліцилати, фенілбензимімідазолсульфонова

Захист від УФ променів спек тра А забезпечують бензофенони, проте вони нерідко спричи­няють алергічні реакції, тому засоби з їх вмістом не рекомен­дується застосовувати дітям.

При призначенні сонцезахи­сних препаратів слід враховува­ти такий показник, як sunin protection factor (8РF), що ха­рактеризує здатність запобіга­ти появі на шкірі еритеми під впливом сонячних променів

8РF варіює в межах від 2 до 100, при цьому в професійних лініях традиційно має досить ви­сокі значення: 30-40 і вище. Це пов'язане з тим, що фотофільтри, які входять до складу салонної косметики, мають надійно |ахищати шкіру після проведення різних косметичних проце­дур, що посилюють сприйнятли­вість шкіри до ультрафіолету.

Світлошкірі біляві особи потребують засобів з рівнем захисту не менше 12-30, темношкірі -не менше 6—12, з подальшим зниженням цього рівня до 2—5.

Безпомилковий вибір тактики ведення клієнта і досягнення максимально тривалих резуль­татів у найкоротший термін мо­жливі лише за умови синтезу знань і аналізу зібраної інфор­мації. Природно, при роботі зі шкірою з геліодерматозом необхідний комплексний під­хід. Тільки активне застосуван­ня кількох пропонованих мето­дів дозволить отримати пози­тивний результат.

УФ В промені (280-320 нм) частково затримуються озоновим шаром, прак­тично не проникають крізь скло і на 70% відбиваються епідермісом. Із тих, що залишилися, 20% при проходженні через епідерміс ослаблюються і лише 10% досягають власне дерми.

УФ А промені (320-380 нм) не затриму­ються озоновим шаром, склом і роговим шаром епідермісу, але частково розсію­ються і проникають у дерму на 20-30%.

УФ С промені – найкоротші і найнебезпечніші для усього живого – мають довжину 200-280 нм..Вони не досягають поверхні Землі,тому що затримуються і поглинаються озоновим шаром.

 

Прочитано 1690 раз